pohřební kaple sv. Anny

Mauzoleum vévodů Sasko-Lauenburských a markrabat Bádenských navazuje na klasická díla italské renesance a manýrismu a patří k nejstarším raně barokním centrálním stavbám v Čechách. Vystavěno bylo v letech 1644-1663 vévodou Juliem Jindřichem Sasko-Lauenburským na odlehlém místě za zámeckou zahradou jako první stavba budoucího Posvátného okrsku.

Osmiboká kaple s bání s lucernou a cibulovitou vížkou měla původně dva přístavky a vstup na straně obrácené k městu. Zadní stranu kaple obklopoval ochoz se vstupy na empory v patře kaple. Kaple byla též komunikačně propojena lávkou a šnekovým schodištěm s klášterním kostelem. V interiéru jsou mezi pilíři umístěny empory, které sloužily pro uložení tumby, případně jako zpěvácké tribuny. Ve spodní části arkád byly umístěny obrazy zesnulých. Samotná hrobka se nachází pod kaplí. Je dvouprostorová a bylo do ní uloženo celkem osm zesnulých. V kapli se nyní nachází expozice věnovaná významným majitelům ostrovského panství v barokním období – vévodům Sasko-Lauenburským a markrabatům Bádenským