Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

Spolu s klášterem piaristů byl postaven také klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, vysvěcený v roce 1674. Stavbu provedl pražský stavitel Martin Reiner. Kostel je jednolodní stavbou se samostatnou zvonicí, která je s kostelem spojena sakristií. Vedle hlavního oltáře měl kostel i šest oltářů postranních, kazatelnu s reliéfní výzdobou, kalvárii, barokní varhanní pozitiv a čtyři zvony. Tvůrcem velké části původního vybavení interiéru byl ostrovský sochař Martin Möckel. Z vnitřního vybavení kostela zbyly sice jen zlomky oltářů, několik soch a dva obrazy, zachovala se však fotodokumentace, a tak vše, co přežilo 2. pol. 20. století, je nyní vystaveno na svých původních místech. Kostel nyní slouží jako dějiště rozmanitých kulturních akcí a jako místo stálé expozice věnované dějinám Ostrova a ostrovskému porcelánu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varhany v klášterním kostele

Varhanní pozitiv pro ostrovský klášterní kostel vyrobil v roce 1673 varhanář Johann Georg Rebentisch a jeho tovaryši z německého Schneebergu za částku 265 zlatých. Varhany měly krásně vyřezávanou skříň (prospekt). Koncem 19. století (1897) byly varhany opravovány Martinem Zausem. Rejstříky:  Copula major (8´), Copula minor (4´), Furgara (4´) a Subbass (16´).  Varhany nepřežily 2. polovinu 20. století a jejich jedinou připomínkou jsou dva háky visící ze stropu na druhém kůru.

Zvony klášterního kostela

V roce 1673 zhotovil císařský zvonař Mikuláš Löw pro klášterní kostel celkem tři zvony, dva cimbály k hodinám a pět oltářních zvonků. Jako materiál k výrobě zvonů obdržel pět starých děl z ostrovské zámecké zahrady.

Během 1. světové války bylo rozhodnuto o zabavení nejmenšího klášterního zvonu pro válečné účely. Protože však farní kostel měl přijít o dva velké zvony, které byly využívány častěji než zvony klášterní, bylo toto rozhodnutí změněno tak, že z obou kostelů měl být odebrán pouze jeden největší zvon. Nakonec však byly vedle největšího klášterního zvonu zabaveny z věže klášterního kostela i zvon malý a nejmenší zvon Sanctus…

Jediným dochovaným zvonem z klášterního kostela je tedy zvon střední – sv. Anna, který se v současné době nachází ve věži ostrovského farního kostela sv. Michaela. Z věže klášterního kostela byl sejmut dne 17.11.1989 a od té doby je klášterní kostel zcela bez zvonů…