Kaple sv. Floriána

V prosinci roku 1691 zachvátil ostrovský zámek požár, který se však jako zázrakem vyhnul přilehlým městským domům. Markraběnka Franziska Sibylla Augusta nechala z vděčnosti za odvrácení požáru města postavit kapli zasvěcenou právě ochránci před ohněm, svatému Floriánovi. Stavbu provedl dvorní stavitel J. M. Sockh v letech 1692–1693 a první pouť k nové kapli se konala v roce 1694, v den výročí požáru zámku.

Po pohřební kapli a letohrádku v zámeckém parku jde o další centrální stavbu v Ostrově. Kaple má půdorys čtverce se zkosenými nárožími a je zastřešena bání s lucernou. Interiér zdobí štuková výzdoba a zejména působivá malba kupole znázorňující vraždění betlémských dětí, jejímž autorem byl Paolo Manni, italský malíř působící u bádenského dvora. Svátek betlémských neviňátek připadá na 28. prosince, tedy na výroční den požáru zámku, který je tímto připomenut. Po roce 1793 sloužila kaple jako sýpka a skladiště. V roce 1933 byla renovována jako památník obětem první světové války. Po celkové obnově v roce 2007 byl v kapli umístěn Památník obětem násilí na Ostrovsku ve 20. století.

 

 

 

Památník obětem násilí na Ostrovsku

Akademický sochař Jaroslav Šlezinger (* 29. 4. 1911 Jemnice † 2. 8. 1955 Ostrov – Vykmanov) byl v letech 1951 až 1955 z politických důvodů internován ve vykmanovském táboře nucených prací. Reliéfy Křížové cesty a původní texty, osobní svědectví o prožitém utrpení, vznikaly tajně během práce na sochařské výzdobě ostrovského domu kultury. Představují odvrácenou stranu režimu padesátých let. Městu Ostrov reliéfy věnovala, jako dar autorovy manželky Marie Šlezingerové, paní Anna Honová z Uherského Brodu.

 

Ukázka z Křížové cesty v kapli sv. Floriána

II. Ježíš bere na svá ramena kříž

Když duše si stýská

na nespravedlnost osudu,

když bezmocně se vzpíráš

ranám a těžkému kříži,

pohlédni na Ježíše,

na jeho pokoru

s níž přijímá kříž,

a On dodá ti síly

a odvahy

k smutné cestě

ve vězení.