Svatby

Termíny obřadních dnů pro rok 2018

 

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

13.01.2018

10.02.2018

10.03.2018

27.01.2018

24.02.2018

24.03.2018

     

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

14.04.2018

19.05.2018

09.06.2018

28.04.2018

 

23.06.2018

     

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

14.07.2018

04.08.2018

08.09.2018

28.07.2018

18.08.2018

22.09.2018

     

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

06.10.2018

10.11.2018

08.12.2018

20.10.2018

24.11.2018

 

 

Pokud je sňatek uzavírán ve shora uvedeném termínu v obřadní síni na Staré radnici Ostrov, neplatí snoubenci žádný poplatek.

 

Pokud je sňatek uzavírán v mimořádném termínu v obřadní síni na Staré radnici Ostrov nebo na jiném vhodném místě, zaplatí snoubenci správní poplatek ve výši 1.000 Kč.

Poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré informace o sňatcích Vám budou ochotně podány na matrice.

·  Jaroslava Berková, matrika, tel.: 354 224 933, e-mail: jberkova@ostrov.cz

·  Jana Pecková, matrika, tel.: 354 224 934, e-mail: jpeckova@ostrov.cz

 

Snoubenci mohou využít nabídku Domu kultury a vybrat si ke konání svatebního obřadu prostory Kostela Zvěstování Panny Marie, kaple sv. Floriána, Einsiedelnské kaple v Klášterním areálu a Obřadní síň na Staré radnici. Za poskytnutí těchto prostor uhradí snoubenci částku viz. ceník níže. Informace o pronájmu prostor Vám budou poskytnuty na tel.: 353 800 542 nebo e-mail: halovak@dk-ostrov.cz.

 

 

Prostory k pronájmu

jednotka

bez DPH

včetně DPH

Kostel Zvěstování  Panny Marie - svatba

Kč/akce

1 652,89

2 000,00

Kaple sv. Floriána, Einsiedelnská - svatba

Kč/akce

826,45

1 000,00

Obřadní síň

Kč/hod

347,11

420,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.obrázek- Klášterní areál (kaple sv. Floriána, Einsiedelnská kaple a kostel Zvěstování Panny Marie)

2.obrázek- kostel Zvěstování Panny Marie (interiér)

3.obrázek- Stará radnice (obřadní síň)