Svatby

Termíny obřadních dnů pro rok 2019

 

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

12.01.2019

09.02.2019

09.03.2019

26.01.2019

23.02.2019

23.03.2019

     

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

13.04.2019

18.05.2019

01.06.2019

27.04.2019

 

22.06.2019

     

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

13.07.2019

10.08.2019

07.09.2019

27.07.2019

24.08.2019

21.09.2019

     

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

05.10.2019

09.11.2019

07.12.2019

19.10.2019

23.11.2019

 

 

Pokud je sňatek uzavírán ve shora uvedeném termínu v obřadní síni na Staré radnici Ostrov, neplatí snoubenci žádný poplatek.

 

Pokud je sňatek uzavírán v mimořádném termínu v obřadní síni na Staré radnici Ostrov nebo na jiném vhodném místě, zaplatí snoubenci správní poplatek ve výši 1.000 Kč.

Poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Veškeré informace o sňatcích Vám budou ochotně podány na matrice.

·  Jaroslava Berková, matrika, tel.: 354 224 933, e-mail: jberkova@ostrov.cz

·  Jana Pecková, matrika, tel.: 354 224 934, e-mail: jpeckova@ostrov.cz

 

Snoubenci mohou využít nabídku Domu kultury a vybrat si ke konání svatebního obřadu prostory kostela Zvěstování Panny Marie, Einsiedelnské kaple v Klášterním areálu a Obřadní síň na Staré radnici. Za poskytnutí těchto prostor uhradí snoubenci částku viz. ceník níže.

Informace o pronájmu prostor Vám budou poskytnuty na tel.: 353 800 542 nebo e-mail: halovak@dk-ostrov.cz.

 

 

Prostory k pronájmu

jednotka

bez DPH

včetně DPH

Kostel Zvěstování  Panny Marie - svatba

Kč/akce

1 652,89

2 000,00

Einsiedelnská kaple - svatba

Kč/akce

826,45

1 000,00

Obřadní síň

Kč/hod

 

zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.obrázek- Klášterní areál (kaple sv. Floriána, Einsiedelnská kaple a kostel Zvěstování Panny Marie)

2.obrázek- Stará radnice (obřadní síň)