VÁCLAV HUDEČEK a komorní orchestr MUSICI BOEMI

9.října od 17hod v kostele Zvěstování Panny Marie

Pod vedením uměleckého vedoucí Pavla Wallingera zazní Malá noční hudba W.A.Mozarta a Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho.
 
 
 
Vstupné: 250,- Kč