Svatby

Termíny obřadních dnů pro rok 2017

 

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

07.01.2017

04.02.2017

11.03.2017

21.01.2017

18.02.2017

25.03.2017

     

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

08.04.2017

20.05.2017

10.06.2017

29.04.2017

 

24.06.2017

     

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

08.07.2017

05.08.2017

09.09.2017

22.07.2017

19.08.2017

23.09.2017

     

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

07.10.2017

11.11.2017

09.12.2017

21.10.2017

25.11.2017

 

 

Pokud je sňatek uzavírán ve shora uvedeném termínu v obřadní síni na Staré radnici Ostrov, neplatí snoubenci žádný poplatek.

 

Pokud je sňatek uzavírán v mimořádném termínu v obřadní síni na Staré radnici Ostrov nebo na jiném vhodném místě, zaplatí snoubenci správní poplatek ve výši 1.000 Kč.

Poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré informace o sňatcích Vám budou ochotně podány na matrice.

·  Jaroslava Berková, matrika, tel.: 354 224 933, e-mail: jberkova@ostrov.cz

·  Jana Pecková, matrika, tel.: 354 224 934, e-mail: jpeckova@ostrov.cz

 

Snoubenci mohou využít nabídku Domu kultury a vybrat si ke konání svatebního obřadu prostory Kostela Zvěstování Panny Marie, kaple sv. Floriána, Einsiedelnské kaple v Klášterním areálu a Obřadní síň na Staré radnici. Za poskytnutí těchto prostor uhradí snoubenci částku viz. ceník níže. Informace o pronájmu prostor Vám budou poskytnuty na tel.: 353 800 542 nebo e-mail: halovak@dk-ostrov.cz.

 

 

Prostory k pronájmu

jednotka

bez DPH

včetně DPH

Kostel Zvěstování  Panny Marie - svatba

Kč/akce

1 652,89

2 000,00

Kaple sv. Floriána, Einsiedelnská - svatba

Kč/akce

826,45

1 000,00

Obřadní síň

Kč/hod

347,11

420,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.obrázek- Klášterní areál (kaple sv. Floriána, Einsiedelnská kaple a kostel Zvěstování Panny Marie)

2.obrázek- kostel Zvěstování Panny Marie (interiér)

3.obrázek- Stará radnice (obřadní síň)