Koncert je uváděn v rámci III. mezinárodního hudebního festivalu

J. C. F. Fischera. Hraje Musica Florea, dirigent Marek Štryncl.


Klášterní areál, Vstupné 150 Kč  vstupné platí i na další program, který se koná 21. 7. 2017.

10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉHO KLÁŠTERNÍHO AREÁLU
18.00 hod. Komentovaná prohlídka Viktora Braunreitera – „Ostrovská princezna“
Po prohlídce bude uveden krátký dokumentární film Historický Ostrov k desetiletému výročí obnovy klášterního a zámeckého areálu.

 

 

 

Další koncerty III.mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera:

Slavné barokní koncerty
24. 5. 2017, 19:30
kostel sv. Petra a Pavla Církve československé husitské,

Karlovy Vary
Komorní orchestr Praha/Berlín
Jaroslav Svěcený – housle, Oliver Lakota – trubka

Petr Eben: Labyrint světa a ráj srdce
13. 6. 2017, 19:00
kostel sv. Kláry, Cheb
Marek Eben – recitace
Michaela Káčerková – varhany

Jáchymovské hudební poklady
16. 6. 2017, 19:30
kostel sv. Jáchyma, Jáchymov
Duae Tastae Cantantes
Andreas Marquardt – varhany

Poslední velká láska J.W.Goetha
milostný příběh stárnoucího básníka a mladičké šlechtičny,

odehrávající se na kolonádách západočeských lázní 
21. 6. 2017, 19:30
kostel sv. Petra a Pavla Církve československé husitské, Karlovy Vary
Alfred Strejček – umělecký přednes
Jan Hora - varhany

Gunter Jacob aneb z Krajkové do celé Evropy
29. 6. 2017, 19:00
kostel sv. Petra a Pavla, Krajková
Capella Regia
dirigent Robert Hugo

CONSORTIUM MUSICUM DIVERTIMENTO

Koncert velkého holandského sboru a orchestru. Zazní skladby Antonína Dvořáka, Franze Schuberta aj.

19.00 hod. (v případě deštivého počasí) klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
20.00 hod. (v případě příznivého počasí) schody před kaplí Panny Marie Einsiedelnské

Klášterní areál, vstupné 50 Kč předplatné, 70 Kč na místě